SYARAT & KELAYAKAN

 

 

Terma & Syarat

 

 1. Pemohon hendaklah daripada Jabatan/Agensi atau Institusi yang diiktiraf oleh Istana Budaya sahaja.
 2. Tujuan peminjaman adalah bukan untuk tujuan komersial.
 3. Permohonan hendaklah dibuat 14 hari sebelum acara.
 4. Barang hendaklah diambil 7 hari sebelum acara.
 5. Pengangkutan / penghantaran adalah tanggungjawab pihak peminjam.
 6. Setiap permohonan perlu disertakan dengan RM 100 sebagai cagaran/deposit dan wang ini akan dikembalikan selepas pemulangan sekiranya tidak berlaku kerosakan.
 7. Jika berlaku kehilangan/kerosakan, nilai melebihi RM 100 pihak peminjam harus bertanggungjawab menganti, membaikpulih atau membayar ganti rugi sepenuhnya ke atas barang yang dipinjam.
 8. Wang deposit tidak akan dipulangkan sekiranya peminjam tidak menepati syarat / lewat dipulangkan.
 9. Sebarang urusan hendaklah dibuat dalam waktu pejabat.
 10. Permohonan hendaklah dibuat melalui sistem dalam talian sahaja. Surat-menyurat tidak akan dilayan.
 11. Kos dobi dan cuci kering hendaklah ditanggung oleh peminjam. Setiap barang perlu berada dalam keadaan baik.
 12. Peminjam boleh mendapat nasihat dari pegawai berkenaan tentang cara penggunaan bahan-bahan yang dipinjam.
 13. Aksesori tambahan adalah tanggungjawab sendiri.

 

 

    

  CARIAN PERSEMBAHAN/PROGRAM   
mymobile
mysms