OBJEKTIF

 

OBJEKTIF UMUM

Menjadi peneraju gagasan 1Malaysia berteraskan pementasan seni yang terunggul.

 

OBJEKTIF OPERASI

Mewujudkan suatu wadah manifestasi kesenian bermutu tinggi dalam bidang seni tari, seni lakon dan seni muzik yang sesuai dengan aspirasi 1 Malaysia.


Meningkatkan kecemerlangan artistik dalam seni persembahan yang unggul dan cemerlang di Istana Budaya.


Meningkatkan khalayak yang menjurus kepada konsep 1 Malaysia.
Menjadi pakar rujuk kepada karyawan dalam keupayaan penghasilan kreativiti kesenian negara.

 

 

 

 

  CARIAN PERSEMBAHAN/PROGRAM   
mymobile
mysms